Home » Diensten

Een goede bodem is cruciaal voor een succesvolle aanplant. Alleen dan zijn uw bomen, struiken, planten en kruiden optimaal in staat om hun functies te vervullen. Dit is maatwerk per locatie. Wat heeft de bodem te bieden? Zijn de biologische, fysische en chemische componenten in balans? En niet onbelangrijk, wat willen we op een bepaalde locatie bereiken met onze bodem en groen.

Wij hebben ruime kennis en ervaring met deze vraagstukken en adviseren u graag in de juiste aanpak.

Onze expertises:

Bodemanalyse

Naast het adviseren over de technische aspecten van de groeiplaats, geven we ook gericht advies om de bodemkwaliteit en bodemvruchtbaarheid te analyseren en te verbeteren. In onze advisering nemen we de fysische, chemische en biologische componenten mee. Op basis van de onderzoeksresultaten geven we praktisch advies voor het verbeteren van de bodem met de bijbehorende passende producten.

De volgende analyses kunnen we voor u uitvoeren:

  • Wortelbiologie analyse
  • Analyse op bodemschimmels en bodembacteriën
  • Bodemanalyse uitgebreid
  • Bodemanalyse tuin
  • Bodemanalyse eenvoudig
Bodemmonsteranalyse aanvragen

Wortelbiologie analyse:

Deze analyse richt zich op het wortelmilieu en geeft informatie over:

  • De aanwezigheid van ziekteverwekkende schimmels
  • De aanwezigheid van symbiotische schimmels, bijv. mycorrhizaschimmels.
  • De ontwikkeling en conditie van de wortels.

Op basis van de analyse wordt een praktisch advies opgesteld om de bodem te herstellen en welke maatregelen genomen kunnen worden.

Analyse op bodemschimmels en bodembacteriën:

Met deze analyse wordt gekeken welke bodemschimmels en -bacteriën het meeste voorkomen in de bodem. En zijn dit ziekteverwekkers, of juist gunstige bodemorganismen? Daarnaast geeft deze analyse inzicht in de verhouding tussen bodemschimmels en -bacteriën.

Bodemanalyse uitgebreid

Voor het bepalen voorraad en beschikbaarheid macronutriënten, micronutriënten, pH, EC en organisch stofgehalte in bodem.

Bodemanalyse tuin

Deze analyse is voor bepalen beschikbaarheid macronutriënten, pH, EC, organisch stofgehalte en vochtgehalte in bodem.

Bodemanalyse eenvoudig

Analyse van vier key bodemcomponenten: pH, organisch stofgehalte, EC en vochtgehalte.

Advies groeiplaatsinrichting

Een groeiplaatsadvies is niet eenvoudig en echt maatwerk. Het is sterk afhankelijk van wat de wensen zijn en wat er daar mogelijk is. Dit geldt voor allerlei locaties, zowel stedelijk, buitengebied als in de natuur of particuliere tuinen.

Ons uitgangspunt is dat zoveel mogelijk gedacht wordt vanuit de natuurlijke groeiplaats. En hoe deze zo duurzaam en biologisch mogelijk kan worden ingericht.

De betekent bijvoorbeeld een juiste balans in bodemleven, bodemschimmels en macro- en micronutriënten. Alleen dan hebben groeiplaatsverbeteringen ook effect op de langere termijn. Indien haalbaar en zinvol, wordt altijd de voorkeur gegeven aan het opwaarderen van de huidige groeiplaats. Pas als dit niet mogelijk kan gekeken worden naar technische groeiplaatsinrichtingen.

Met name in stedelijk gebied is er veel ruimtegebrek. Groeiplaatsconstructies, zoals boombunkers, sandwichconstructies, infiltratiekratten etc. kunnen een goed alternatief zijn, mits goed ingericht.

Ook water speelt een belangrijke rol in de openbare ruimte. Hoe kunnen we onze groeiplaatsen zo inrichten dat veel vocht lokaal wordt vastgehouden en ter beschikking komt voor de boom! De basis ligt ook hier bij een groeiplaats met voldoende organische stof en bodemschimmels.

Sortimentsadvies

Welk soort gedijt het best in welke bodem en omgeving? En heeft u ook te maken met lokale klimaatdoelstellingen, waarbij uw bomen een bijdrage kunnen leveren?

Voor de keuze van het beste sortiment brengen we alle informatie bij elkaar: de bodemanalyse, uw klimaatdoelstellingen, de beschikbare ondergrondse en bovengrondse ruimte, enz. Vanuit deze gegevens komen we met een aantal soortvarianten die voor de betreffende locatie passen en klimaatbestendig zijn. Hiermee borgt u dat de gekozen soorten optimaal gedijen en de beoogde omlooptijd ruimschoots kunnen halen.