Hoe draagt u bij aan een groenere en gezondere leefomgeving? En vindt u dat hierbij nog wel wat stappen gezet kunnen worden? Vitaler groen begint met controle over de groeiplaats. Hoe? GreenDMS adviseert u hier graag in verder.

Met onze technologie staat uw groen er namelijk altijd gezond bij.

Data als slimme oplossing voor betere groeiplaatsomstandigheden, is uw bodem er al klaar voor?

Uw groeiplaats onze zorg

Wij zijn ons ervan bewust dat we zorg moeten dragen voor de natuur en onze leefomgeving. Vanuit die gedachte wordt vaak het woord rentmeesterschap genoemd. Niet om boven de natuur te staan, maar juist om met behulp van de natuurlijke processen te werken aan een betere leefomgeving voor mens en dier. De natuurwaarden worden steeds verder teruggedrongen, klimaatverandering is een probleem (of uitdaging), daar staat tegenover dat het belang van (big) data steeds verder toeneemt. ‘Internet of Things’ speelt een steeds grotere rol.

Hoe kunnen we al die ontwikkelingen in de toekomst bij elkaar brengen? Het is onze visie om met behulp van technologische ontwikkelingen bij te dragen aan een betere leefomgeving met volop vitaal groen.  

Waarom data en sensoren?

Klimaatverandering

GreenDMS

Functioneel ecosysteem

Sensoren en data ‘be connected’

Onze klanten